- ثبت نام در اين رويداد به صورت معنوي با پرداخت ١٥٠٠٠ تومان جهت كمك به موسسه خيريه آسايشگاه سالمندان و معلولين رشت ميباشد، كه شما عليرغم بهره مندي از نكات آموزشي و تجربيات مفيد اين رويداد گواهينامه رسمي دريافت ميكنيد و در مسابقه خلق ايده شركت خواهيد كرد.

- پرينت بليط و كارت ملي در روز رويداد الزامي ميباشد.

- پذيرايي صبحانه و نهار از كليه شركت كنندگان گرامي انجام خواهد شد.

قیمت بلیط شما : 15000 تومان