رویداد تجاری سازی پله

single

پله | رويداد كارآفرينی ملی

مسئوليت اجتماعي در رويداد پله

تاریخ ارسال : ۱۹ مرداد, ۱۳۹۵

news3

درآمدهای حاصله از ثبت نام  شركت كنندگان عمومي اين رويداد و كمك های مالی حاميان و…. در روز رويداد به موسسه خيريه آسايشگاه سالمندان و معلولين رشت تقديم خواهد شد.

ثبت نام سرمایه گذاران و صاحبان ایده رایگان می باشد.

هم اکنون به ما بپیوندید ...

ثبت نام می کنم
telegram instagram